SET B1.กล้วยตากแบบกลม 1 กล่อง นน 1 กก., กล้วยตากแบบแบน 1 กล่อง นน 1 กก. ,กล้วยตากกล้วยสติ๊ก 1 กล่อง นน 500 กรัม กล้วยกวนสูตรโบราณ 1 ถุง นน 1 กก.ราคา 899.00 บาท***ไม่มีเก็บเงินปลายทาง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BB005

SET B1.กล้วยตากแบบกลม 1 กล่อง นน 1 กก. กล้วยตากแบบแบน 1 กล่อง นน 1 กก. กล้วยตากกล้วยติ๊ก 1 กล่อง นน 500 กรัม กล้วยกวนสูตรโบราณ 1 ถุง นน 1 กก. ราคา 899.00บาท

Share