อินทผาลัมแห้ง พันธุ์เด๊กเลทนัวร์ ขนาด 500 กรัม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JJ005

Share