Set หมูยอสังข์ทอง รสต้นตำหรับ และรสหนังหมู แบบแพ็ค 5 แท่ง/ จำนวน 2 แพ็ค

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SA003

หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป

Share

- หมูยอสังข์ทองรสต้นตำหรับ แบบแพ็ค 5 แท่ง ขนาด 500 กรัม จำนวน 1 แพ็ค
- หมูยอสังทองข์ทองรสหนังหมู แบบแพ็ค 5 แท่ง ขนาด 500 กรัม จำนวน 1 แพ็ค