Wel-B Freeze-dried Mixed Fruit 12-16g (ผลไม้รวมกรอบ คละรส 12-16 กรัม - รสชาติละ 2 ซอง) (เเพ็ค 12 ซอง)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WB007

เหตุผลที่เราเลือกวิธี Freeze-Dried? Freeze-dried หรือการทำให้แห้งเยือกแข็งสูญญากาศเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ล้ำที่สุด เป็นวิธีเดียวกับที่ NASA ใช้เตรียมอาหารให้นักบินอวกาศ โดยผ่านการดึงน้ำออกจากผลไม้จนทำให้กรอบ ใช้อุณหภูมิต่ำและปราศจากน้ำมัน คุณจึงสามารถอร่อยและได้รับคุณค่าเต็มที่จากผลไม้โปรดของคุณในแบบที่แตกต่าง!

Share

เหตุผลที่เราเลือกวิธี Freeze-Dried?
Freeze-dried
หรือการทำให้แห้งเยือกแข็งสูญญากาศเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ล้ำที่สุด
เป็นวิธีเดียวกับที่ NASA
ใช้เตรียมอาหารให้นักบินอวกาศ โดยผ่านการดึงน้ำออกจากผลไม้จนทำให้กรอบ
ใช้อุณหภูมิต่ำและปราศจากน้ำมัน
คุณจึงสามารถอร่อยและได้รับคุณค่าเต็มที่จากผลไม้โปรดของคุณในแบบที่แตกต่าง!