ฟิตโตะ กล้วยอบเมล็ดเจีย ชุด 5 ซอง (น้ำหนัก 250 กรัม)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TP012

ฟิตโตะ กล้วยอบเมล็ดเจีย ชุด 5 ซอง (น้ำหนัก 250 กรัม) กล้วยพันธุ์มะลิอ่อง จากเกษตรกรสวนผึ่ง นำอบผสมเมล็ดเจีย ไม่เติมน้ำตาล หวานธรรมชาติ ทานดี เพลิดเพลิน เหมาะกับคนรักสุขภาพ

Share

ฟิตโตะ กล้วยอบเมล็ดเจีย ชุด 5 ซอง (น้ำหนัก 250 กรัม) กล้วยพันธุ์มะลิอ่อง จากเกษตรกรสวนผึ่ง นำอบผสมเมล็ดเจีย ไม่เติมน้ำตาล หวานธรรมชาติ ทานดี เพลิดเพลิน เหมาะกับคนรักสุขภาพฟิตโตะ กล้วยอบเมล็ดเจีย ชุด 5 ซอง (น้ำหนัก 250 กรัม) กล้วยพันธุ์มะลิอ่อง จากเกษตรกรสวนผึ่ง นำอบผสมเมล็ดเจีย ไม่เติมน้ำตาล หวานธรรมชาติ ทานดี เพลิดเพลิน เหมาะกับคนรักสุขภาพ