เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ชุดรวมรส เพลินอร่อย ขนาด 600 กรัม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PN009

Share

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ชุดรวมรส เพลินอร่อย 3 กระป๋อง (กระป๋องละ 200 กรัม) ได้แก่
1. รสอบเกลือ 1 กระป๋อง
2. รสกาแฟ 1 กระป๋อง
3. รสเคลือบงา 1 กระป๋อง