cruff mixed root chips truffle & chilli truffle flavor รสละ 12 ซอง จำนวน 24 ซอง (24แถม24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KS009

"1.เผือกผสมมันหวานกรอบ รสเห็ดทรัฟเฟิล จำนวน 12 ซอง 2.เผือกผสมมันหวานกรอบ รสชิลีเห็ดทรัฟเฟิล จำนวน 12 ซอง "

หมวดหมู่ : ของทานเล่น

Share