ปลาแมคเคอเรลในแกงเหลืองหน่อไม้Mackerel in Yellow Curry with bamboo Shoot 145 g. / กระป๋อง 2.10 kg. / แพ็ค "จำนวน 2 แพ็ค / 1 ออเดอร์"

ปลาแมคเคอเรล ในแกงเหลืองหน่อไม้ น้ำหนักสุทธิ 145 กรัม / กระป๋อง โดยมี อย.รับรองเลขที่ 74-2-07047-5-0014 10 กระป๋อง/แพ็ค "จำนวน 2 แพ็ค / 1 ออเดอร์"

หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง

Share