ค่าสำรวจ ภาคใต้ (ราคาเริ่มต้น)

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ค่าสำรวจภาคใต้ ราคาเริ่มต้นที่ 6,955 บาท พื้นที่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ การสำรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่าพื้นที่เพาะปลูกของลูกค้าเป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ มีแหล่งน้ำทางไหน และวางแปลงอย่างไร รวมถึงชนิดพืชที่ปลูก เพื่อเป็นข้อมูลนำมาเลือกระบบน้ำ และออกแบบระบบน้ำ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า "

หมวดหมู่ : ระบบการเกษตร

Share