ระบบน้ำหยด ปลูกพืชแบบเปิด ต่อ 1 ไร่ (ราคาเริ่มต้น)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KN004

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** หลังจากที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะมาออกแบบระบบน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดและประเมินราคาพร้อมค่าติดตั้งให้ โดยราคา 38,990 เป็นราคาเริ่มต้น รวมปั๊มน้ำ ท่อ อุปกรณ์ให้น้ำเรียบร้อยแล้ว เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในระบบรดน้ำ ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มเติมระบบโซล่าเซลล์ หรือระบบน้ำอัตโนมัติได้ และลูกค้ายังสามารถนำค่าสำรวจมาเป็นส่วนลดค่าอุปกรณ์ได้ ระบบน้ำหยดเหมาะกับพืชไร่ จำพวก อ้อย มันสำปะหลัง ขิง และพืชที่ปลูกเป็นระยะเท่าๆกัน ปริมาณน้ำ 2.7 ลิตรต่อชั่วโมง ต่อ 1 รูน้ำ ที่แรงดันไม่เกิน 1 บาร์ เป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด"

หมวดหมู่ : ระบบการเกษตร

Share