ระบบมินิสปริงเกอร์ ต่อ 1 ไร่ (ราคาเริ่มต้น)

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** หลังจากที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะมาออกแบบระบบน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดและประเมินราคาพร้อมค่าติดตั้งให้ โดยราคา 59,599 เป็นราคาเริ่มต้น รวมปั๊มน้ำ ท่อ อุปกรณ์ให้น้ำเรียบร้อยแล้ว เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในระบบรดน้ำ ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มเติมระบบโซล่าเซลล์ หรือระบบน้ำอัตโนมัติได้ และลูกค้ายังสามารถนำค่าสำรวจมาเป็นส่วนลดค่าอุปกรณ์ได้ ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับพืชสวน พืชผล เป็นระบบประหยัดน้ำ ให้น้ำ 60 ถึง 120 ลิตรต่อชั่วโมง รัศมี 1 - 1.5 เมตร ที่แรงดันไม่เกิน 3 บาร์ ให้น้ำละเอียด ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี"

หมวดหมู่ : ระบบการเกษตร

Share