ระบบน้ำหยดภายในโรงเรือน

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ระบบหัวน้ำหยดในโรงเรือน เป็นระบบให้น้ำภายในโรงเรือน เหมาะกับพืชทุกชนิด เป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำ ลดวัชพืช หัวน้ำหยด 1 หัว ให้ปริมาณน้ำ 2 ลิตรต่อชั่วโมง ทนแรงดันได้ไม่เกิน 2 บาร์ ลูกค้าสามารถเลือกระบบหัวน้ำหยดในโรงเรือนเพิ่มเติมได้ ราคาเฉพาะ 1 โรงเรือน ไม่รวมปั๊ม"

หมวดหมู่ : ระบบการเกษตร

Share