ระบบปั๊มภายในโรงเรือน

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ปั๊มน้ำ เลือกตามขนาด ของพื้นที่ในการทำระบบน้ำ ขึ้นอยู่กับจำนวนหัวจ่ายสปริงเกลอร์ ตามราคาที่วาง ไว้เป็นขนาด 1 นิ้ว 1 แรง พร้อมชุดอุปรณ์ครบเซ็ททั้งระบบ หากระบบต้องการปั๊มที่มีขนาดใหญ่กว่า 1นิ้วขึ้นไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมราคาด้วย"

หมวดหมู่ : ระบบการเกษตร

Share