ปลาข้าวสาร,หมึกกล้วยแกะตาแพ,ปลาริวกิวหวาน

Share

ปลาข้าวสาร                 250 กรัม
หมึกกล้วยแกะตาแพ    250 กรัม
ปลาริวกิวหวาน             500 กรัม