ข้าวหอมมะลิไทยเติมวิตามิน 1 กก. จำนวน 5 ถุง

ข้าวหอมมะลิไทยเติมวิตามิน (ถุงสีแดง) ถุงละ 1 กก. จำนวน 5 ถุง

หมวดหมู่ : ข้าว

Share

ข้าวหอมมะลิไทยเติมวิตามิน (ถุงสีแดง) ถุงละ 1 กก. จำนวน  5 ถุง

 ข้าวใหม่ต้นฤดู

 ข้าวหอมมะลิอีสาน

 เมล็ดเรียวยาว

 ข้าวหนึบ