ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน 1 กก. จำนวน 5 ถุง

ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน (ถุงสีเขียว) ถุงละ 1 กก. จำนวน 5 ถุง

หมวดหมู่ : ข้าว

Share

ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน (ถุงสีเขียว) ถุงละ 1 กก. จำนวน 5 ถุง

 ข้าวใหม่ต้นฤดู
 ข้าวหอมภาคกลาง
 เมล็ดใหญ่
 ข้าวนุ่มมาก