SET B2. กล้วยตากแบบแบน 1 กล่อง นน 1 กก. ,กล้วยตากกล้วยสติ๊ก 1 กล่อง นน 500 กรัม, กล้วยกวนสูตรโบราณ 1 ถุง นน 1 กก. ราคา 699.00บาท***ไม่มีเก็บเงินปลายทาง

Attribute:

SKU : BB006

Categories : -

Share