Set อิ่มเล็ก -ปลาสลิดทอดกรอบ บรรจุกระป๋อง ขนาด 135 g. จำนวน 1 กระป๋อง- กุนเชียงปลาสลิด รสพริกญีปุ่น ขนาด 500 g จำนวน 1 กล่อง - น้ำพริกรวม 3 รส (ตาแดง ดั้งเดิม นรก ) รวม 3 กระปุก

Attribute:

SKU : SW065

Share