ปลาแมคเคอเรลในแกงเหลืองหน่อไม้Mackerel in Yellow Curry with bamboo Shoot 145 g. / กระป๋อง 2.10 kg. / แพ็ค

ปลาแมคเคอเรล ในแกงเหลืองหน่อไม้ น้ำหนักสุทธิ 145 กรัม / กระป๋อง โดยมี อย.รับรองเลขที่ 74-2-07047-5-0014 10กระป๋อง/แพ็ค

Categories : Canned food

Share