ระบบน้ำหยด ปลูกพืชแบบเปิด ต่อ 1 ไร่ (ราคาเริ่มต้น)

Attribute:

SKU : KN004

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

Share