Duchess Coffee Capsule 40 แคปซูล Maya CO3005#4 (Nespresso compatible)

"Duchess Coffee Capsule 40 แคปซูล Maya CO3005#4 (Nespresso compatible) "" ความลงตัวของวอลนัท น้ำผึ้ง และกลิ่นหอมของดอกไม้และผลไม้ ในกาแฟบอดี้หนักแน่น จากการเบลน์ของสุดยอดกาแฟจาก 3 ทวีปที่เข้ากันได้อย่างลงตัว เหมาะเป็นเอสเพรสโซ่แก้วโปรด "" รายละเอียด - 1 กล่อง บรรจุ 10 แคปซูล ส่วนประกอบ - กาแฟคั่วบด 100% อย. 13-1-21928-6-0009" 55 กรัม

Share