ข้าวขาวไทยเดิมวิตามิน 5 กก.

"ข้าวขาวไทยเติมวิตามิน เป็นข้าวขาวเมล็ดยาว 100% เป็นข้าวที่เมื่อหุงออกมาจะเรียงตัวสวยงาม คุ้มค่ากับความอร่อย ข้าวขาวเต็มเมล็ด 100% ราคาถูก หุงแล้วฟูสวยขึ้นหม้อ เมล็ดเรียงตัวสวยงาม" ขายถุงละ 5 กก.

Categories : Rice

Share