ข่าวสารประชาสัมพันธ์

                โครงการช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัย Covid-19 พบกับสิ้นค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ออกอากาศทาง ททบ.5 อุดหนุนเกษตรกรไทย ที่เรารวบรวมให้เลือกซื้อ เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์  
 
"สินค้าเกษตร เกรดพรีเมียม สินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม"