Duchess Coffee Capsule 40 แคปซูล Arabica Massimo - CO3001#04 (Nespresso compatible)

Coffee Aluminium Capsule Massimo (Nespresso compatible) Duchess Coffee Capsule Massimo / มัสซึโม่ "รสชาติกาแฟ ยวนใจ บงบอกถึง หอมหวนยวนใจดั่งกลิ่นผลไม้จากทวีปอเมริกาใต้ผสมอาราบิก้าจากดอยสูงของไทย ให้ได้รสชาติหนักแน่นในสไตล์ที่คนไทยชอบ" อย. 13-1-21928-6-0010

Share