Duchess Coffee Capsule 40 แคปซูล Arabica Massimo CO3001#4 (Nespresso compatible)

"Duchess Coffee Capsule 40 แคปซูล Arabica Massimo CO3001#4 (Nespresso compatible) "" กาแฟหอมหวนกลิ่นน้ำผึ้งจากทวีปอเมริกา ผสมอาราบิก้าจากดอยสูงของไทย และโรบัสต้าจากทางใต้ ให้ได้รสชาติหนักแน่นในสไตล์ที่คนไทยชอบ "" รายละเอียด - 1 กล่อง บรรจุ 10 แคปซูล ส่วนประกอบ - กาแฟคั่วบด 100% อย. 13-1-21928-6-0010" 55 กรัม

Share