Set รวมของแห้งชุด 3 หมึกกล้วยแกะตาร่วง ปลาริวกิว หมึกอบน้ำผึ้ง

Set รวมของแห้งชุด 3 หมึกกล้วยแกะตาร่วง 250 กรัม ปลาริวกิว 500 กรัม หมึกอบน้ำผึ้ง 500 กรัม

Categories : 海鲜干

Share