Set รวมของแห้งชุด 2 ปลาข้าวสาร หมึกกล้วยแกะตาแพ ปลาริวกิวหวาน

ปลาข้าวสาร                 250 กรัม หมึกกล้วยแกะตาแพ    250 กรัม ปลาริวกิวหวาน             500 กรัม

Categories : 海鲜干

Share