Set รวมของแห้งชุด 1 กุ้งแห้งแก้ว ปลาข้าวสาร หมึกกล้วยแกะตาร่วง

กุ้งแห้งแก้ว                    250 กรัม ปลาข้าวสาร                   500 กรัม หมึกกล้วยแกะตาร่วง     250 กรัม

Categories : 海鲜干

Share