ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน 1 กก. จำนวน 5 ถุง

Attribute:

"ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน เป็นข้าวหอมสายพันธ์ใหม่ซึ่งปลูกได้ในภาคกลางของประเทศไทย มีลักษณะคล้ายข้าวหอมมะลิมาก ในด้านความหอม ความนุ่ม และรสชาติ ข้าวหอมไทย 100% คุณภาพดี ข้าวหอมสายพันธ์ใหม่ อร่อยและมีความหอมนุ่มรสชาติดี" (ถุงสีเขียว) ถุงละ 1 กก. จำนวน 5 ถุง

Categories : 白饭

Share