เนื้อสัตว์แช่แข็ง

New

เนื้อเสือร้องไห้วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 1 ถาด

฿ 425 ฿ 425
New

เนื้อเสือร้องไห้วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 2 ถาด

฿ 605 ฿ 605
New

เนื้อเสือร้องไห้วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 3 ถาด

฿ 795 ฿ 795
New

เนื้อสันไหล่วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 1 ถาด

฿ 785 ฿ 785
New

เนื้อสันไหล่วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 2 ถาด

฿ 1,335 ฿ 1,335
New

เนื้อสันไหล่วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 3 ถาด

฿ 1,875 ฿ 1,875
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 1 ถาด

฿ 545 ฿ 545
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 2 ถาด

฿ 845 ฿ 845
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 3 ถาด

฿ 1,135 ฿ 1,135
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 1 ชิ้น

฿ 565 ฿ 565
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 2 ชิ้น

฿ 865 ฿ 865
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 3 ชิ้น

฿ 1,175 ฿ 1,175
New

เนื้อสะโพกในวากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 1 ชิ้น

฿ 565 ฿ 565
New

เนื้อสะโพกในวากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 2 ชิ้น

฿ 865 ฿ 865
New

เนื้อสะโพกในวากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 3 ชิ้น

฿ 1,175 ฿ 1,175
New

เนื้อตัดวากิว ถุงละ500กรัม จำนวน 1 ถุง

฿ 555 ฿ 555
New

เนื้อตัดวากิว ถุงละ500กรัม จำนวน 2 ถุง

฿ 865 ฿ 865
New

เนื้อตัดวากิว ถุงละ500กรัม จำนวน 3 ถุง

฿ 1,175 ฿ 1,175
New

เนื้อโคขุนโพนยางคำเสียบไม้ 10 ไม้/360 กรัม

฿ 249 ฿ 249
New

เนื้อโคขุนโพนยางคำแบบสเต๊ก 300-350 กรัม/ชิ้น

฿ 349 ฿ 349