ระบบการเกษตร

KN010

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 51,000 ฿ 51,000

KN009

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 50,000 ฿ 50,000

KN008

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 13,500 ฿ 13,500

KN007

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 111,000 ฿ 111,000

KN006

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 198,000 ฿ 198,000

KN005

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 84,000 ฿ 84,000

KN004

ลงของติดตั้งหน้างาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ( 1ชุด)

฿ 55,000 ฿ 55,000

KN003

พื้นที่สำรวจไม่เกิน 20 ไร่ ( 1ครั้ง)

฿ 9,000 ฿ 9,000

KN002

พื้นที่สำรวจไม่เกิน 20 ไร่ ( 1ครั้ง)

฿ 5,000 ฿ 5,000

KN001

พื้นที่สำรวจไม่เกิน 20 ไร่ ( 1ครั้ง)

฿ 8,500 ฿ 8,500