เนื้อสัตว์แช่แข็ง

New

"เนื้อโคขุนโพนยางคำบาบีคิวเสียบไม้พร้อมย่าง หมักสไตล์เกาหลี รสบูลโกกิ แพคละ 10 ไม้ 360 กรัม 1 แพค เทียบเท่า สเต๊กชิ้นใหญ่ๆ 1 ชิ้น จำนวน 9 แพค ( 3.24 KG)"

฿ 2,043 ฿ 2,043
New

"เนื้อโคขุนโพนยางคำบาบีคิวเสียบไม้พร้อมย่าง หมักสไตล์เกาหลี รสบูลโกกิ แพคละ 10 ไม้ 360 กรัม 1 แพค เทียบเท่า สเต๊กชิ้นใหญ่ๆ 1 ชิ้น จำนวน 6 แพค ( 2.16 KG)"

฿ 1,600 ฿ 1,600
New

เนื้อเสือร้องไห้วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 1 ถาด

฿ 425 ฿ 425
New

เนื้อเสือร้องไห้วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 2 ถาด

฿ 605 ฿ 605
New

เนื้อเสือร้องไห้วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 3 ถาด

฿ 795 ฿ 795
New

เนื้อสันไหล่วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 1 ถาด

฿ 785 ฿ 785
New

เนื้อสันไหล่วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 2 ถาด

฿ 1,335 ฿ 1,335
New

เนื้อสันไหล่วากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 3 ถาด

฿ 1,875 ฿ 1,875
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 1 ถาด

฿ 545 ฿ 545
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 2 ถาด

฿ 845 ฿ 845
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวไสลด์ ถาดละ250กรัม จำนวน 3 ถาด

฿ 1,135 ฿ 1,135
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 1 ชิ้น

฿ 565 ฿ 565
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 2 ชิ้น

฿ 865 ฿ 865
New

เนื้อลูกมะพร้าววากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 3 ชิ้น

฿ 1,175 ฿ 1,175
New

เนื้อสะโพกในวากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 1 ชิ้น

฿ 565 ฿ 565
New

เนื้อสะโพกในวากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 2 ชิ้น

฿ 865 ฿ 865
New

เนื้อสะโพกในวากิวบเสต็ก ชิ้นละ250กรัม จำนวน 3 ชิ้น

฿ 1,175 ฿ 1,175
New

เนื้อตัดวากิว ถุงละ500กรัม จำนวน 1 ถุง

฿ 555 ฿ 555
New

เนื้อตัดวากิว ถุงละ500กรัม จำนวน 2 ถุง

฿ 865 ฿ 865
New

เนื้อตัดวากิว ถุงละ500กรัม จำนวน 3 ถุง

฿ 1,175 ฿ 1,175