ระบบการเกษตร

KN001

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ค่าสำรวจภาคเหนือ กับภาคอิสาน ราคาเริ่มต้นที่ 6,420 บาท พื้นที่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ การสำรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่าพื้นที่เพาะปลูกของลูกค้าเป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ มีแหล่งน้ำทางไหน และวางแปลงอย่างไร รวมถึงชนิดพืชที่ปลูก เพื่อเป็นข้อมูลนำมาเลือกระบบน้ำ และออกแบบระบบน้ำ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า "

฿ 8,500 ฿ 8,500

KN003

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ค่าสำรวจภาคใต้ ราคาเริ่มต้นที่ 6,955 บาท พื้นที่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ การสำรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่าพื้นที่เพาะปลูกของลูกค้าเป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ มีแหล่งน้ำทางไหน และวางแปลงอย่างไร รวมถึงชนิดพืชที่ปลูก เพื่อเป็นข้อมูลนำมาเลือกระบบน้ำ และออกแบบระบบน้ำ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า "

฿ 9,000 ฿ 9,000

KN002

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ค่าสำรวจภาคกลาง กับภาคตะวันออก ราคาเริ่มต้นที่ 3,745 บาท พื้นที่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ การสำรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่าพื้นที่เพาะปลูกของลูกค้าเป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ มีแหล่งน้ำทางไหน และวางแปลงอย่างไร รวมถึงชนิดพืชที่ปลูก เพื่อเป็นข้อมูลนำมาเลือกระบบน้ำ และออกแบบระบบน้ำ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า "

฿ 5,000 ฿ 5,000

KN005

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** หลังจากที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะมาออกแบบระบบน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดและประเมินราคาพร้อมค่าติดตั้งให้ โดยราคา 59,599 เป็นราคาเริ่มต้น รวมปั๊มน้ำ ท่อ อุปกรณ์ให้น้ำเรียบร้อยแล้ว เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในระบบรดน้ำ ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มเติมระบบโซล่าเซลล์ หรือระบบน้ำอัตโนมัติได้ และลูกค้ายังสามารถนำค่าสำรวจมาเป็นส่วนลดค่าอุปกรณ์ได้ ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับพืชสวน พืชผล เป็นระบบประหยัดน้ำ ให้น้ำ 60 ถึง 120 ลิตรต่อชั่วโมง รัศมี 1 - 1.5 เมตร ที่แรงดันไม่เกิน 3 บาร์ ให้น้ำละเอียด ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี"

฿ 84,000 ฿ 84,000

KN004

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** หลังจากที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะมาออกแบบระบบน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดและประเมินราคาพร้อมค่าติดตั้งให้ โดยราคา 38,990 เป็นราคาเริ่มต้น รวมปั๊มน้ำ ท่อ อุปกรณ์ให้น้ำเรียบร้อยแล้ว เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในระบบรดน้ำ ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มเติมระบบโซล่าเซลล์ หรือระบบน้ำอัตโนมัติได้ และลูกค้ายังสามารถนำค่าสำรวจมาเป็นส่วนลดค่าอุปกรณ์ได้ ระบบน้ำหยดเหมาะกับพืชไร่ จำพวก อ้อย มันสำปะหลัง ขิง และพืชที่ปลูกเป็นระยะเท่าๆกัน ปริมาณน้ำ 2.7 ลิตรต่อชั่วโมง ต่อ 1 รูน้ำ ที่แรงดันไม่เกิน 1 บาร์ เป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด"

฿ 55,000 ฿ 55,000

KN006

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ชุดตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และอุปรกรณ์กล้องวงจรปิด ราคาตามที่ระบุมานี้เป็นเสป็คใช้ร่วมกับปั๊มน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว หากเป็นกรณีที่ประเมินพื้นทีแล้วระบบต้องการปั๊มขนาด 1 1/2 นิ้วต้องปรับรายละเอียดการใช้ไฟเพิ่มขึ้น อาจต้องเพิ่มแผง และเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ ค่าใช่จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนอุปกรณ์"

฿ 198,000 ฿ 198,000

KN007

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** โรงเรือนขนาด หน้ากว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร โครงสร้างเป็นเหล็กแป็ปประปา หลังคาพลาสติกหนา 200 ไมคอน มุ้งตาข่ายขนาด 16-20-32-40-50 ตา โรงเรือนสามารถปลูกพืชผักทุกชนิด สามารถควบคุมผลผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงป้องกันโรค และแมลงต่างๆ รับประกันโครงสร้าง 3 ปี สเป็คงานมาตรฐานทางวิศวกรรม ราคาเฉพาะโรงเรือนรวมค่าติดตั้ง หากลูกค้าต้องการระบบน้ำสามารถเพิ่มเติมได้"

฿ 111,000 ฿ 111,000

KN008

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ระบบหัวพ่นหมอกในโรงเรือน สามารถคลายความร้อน ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน และยังสามารถให้อาหารทางใบได้ ปริมาณน้ำอยู่ที่ 24 ลิตรต่อชั่วโมง รัศมี 0.5 - 3 เมตร ขึ้นอยู่กับแรงดัน แรงดันไม่เกิน 2 บาร์ ลูกค้าสามารถเลือกระบบหัวพ่นหมอกในโรงเรือนเพิ่มเติมได้ ราคาเฉพาะ 1 โรงเรือน ไม่รวมปั้ม"

฿ 13,500 ฿ 13,500

KN009

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ระบบหัวน้ำหยดในโรงเรือน เป็นระบบให้น้ำภายในโรงเรือน เหมาะกับพืชทุกชนิด เป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำ ลดวัชพืช หัวน้ำหยด 1 หัว ให้ปริมาณน้ำ 2 ลิตรต่อชั่วโมง ทนแรงดันได้ไม่เกิน 2 บาร์ ลูกค้าสามารถเลือกระบบหัวน้ำหยดในโรงเรือนเพิ่มเติมได้ ราคาเฉพาะ 1 โรงเรือน ไม่รวมปั๊ม"

฿ 50,000 ฿ 50,000

KN010

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ปั๊มน้ำ เลือกตามขนาด ของพื้นที่ในการทำระบบน้ำ ขึ้นอยู่กับจำนวนหัวจ่ายสปริงเกลอร์ ตามราคาที่วาง ไว้เป็นขนาด 1 นิ้ว 1 แรง พร้อมชุดอุปรณ์ครบเซ็ททั้งระบบ หากระบบต้องการปั๊มที่มีขนาดใหญ่กว่า 1นิ้วขึ้นไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมราคาด้วย"

฿ 51,000 ฿ 51,000