ตัวกรอง (0) ล้าง

ระบบการเกษตร

New

NI001

จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยที่ตกค้างในดิน หัวเชื้อจุลินทรีย์ เหรียญไทย ขนาด 5 กรัม  เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยที่ตกค้างในดิน   แตกต่างจากจุลินทรีย์ทั่วไป ทนต่ออุณหภูมิได้มากกว่า 100 องศาเซลเซียส  สามารถทนต่อความเป็นกรด-ด่างในดินได้ดี  ทนทานต่อสารเคมีเกษตร  มีศักยภาพในการย่อยสลายสูง  มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูง  ทำให้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เพียงพอต่อความต้องการของพืช  ย่อยสลายได้เองตอนหมดอายุขัย ไม่ตกค้างในดิน  

฿ 3,125 ฿ 3,125

KN001

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ค่าสำรวจภาคเหนือ กับภาคอิสาน ราคาเริ่มต้นที่ 6,420 บาท พื้นที่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ การสำรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่าพื้นที่เพาะปลูกของลูกค้าเป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ มีแหล่งน้ำทางไหน และวางแปลงอย่างไร รวมถึงชนิดพืชที่ปลูก เพื่อเป็นข้อมูลนำมาเลือกระบบน้ำ และออกแบบระบบน้ำ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า "

฿ 8,500 ฿ 8,500