ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 2020/11/26 จีนสั่งซื้อผลไม้และสินค้าเกษตรล็อตใหญ่ผ่านแพลตฟอร์ม Ohlalashopping

"สินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม"
 

 

2021/01/14 : Ohlala Prime Show

สารคดีเรียลิตี้เกษตรฉบับกระเป๋า
แนะนำสินค้าเกษตรไทย  สาธิตทำอาหารโดยเชฟระดับชาติ  เปิดช่องทางตลาดแบบนิวนอร์มัล
เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาด และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย ก้างไกลสู่ครัวโลก

เริ่มออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 20.30 - 22.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ทาง ททบ.5  TV5HD1